top of page

For våre ansatte

Nedenfor presenterer vi en kort veiledning som demonstrerer fremgangsmåten for å få tilgang til vår app og prosessen for å laste opp innhold til din personlige profil.

RecMan Employee

Start med å laste ned appen RecMan Employee.

Recman.png
ANDROID.png
IOS.png
8.png

Når du har lastet ned appen vil du møte på det du ser på bildet til venstre. Du må skrive vårt domenenavn der det er markert med rødt. Du skal ende opp med "flexibemanning.recman.no. Der etter logger du inn med epost og passord du har fått av oss eller laget selv.

For å laste opp nødvendige dokumenter til din profil på 3 steg.

5.png

1.

Først trykk deg de tre strekene oppe i venstre hjørnet. Dette er meny seksjonen hvor du vil få opp flere valg muligheter

7.png

2.

Der etter trykk på "Dokumenter" hvor det er markert rødt. Her vil du få en oversikt over alle dokumenter og filer som du har lastet opp til din profil

6.png

Til slutt så trykker du på det " + " tegnet som er vist av den røde pilen i høyre hjørnet. Her velger du filer eller dokumenter som du vil laste opp til din profil. Da er du ferdig.

3.

bottom of page